Pam na all sgwter trydan Mankeel weld unrhyw wifrau?

Heddiw, pan fydd pobl yn talu mwy a mwy o sylw i ynni a diogelu'r amgylchedd, mae sgwteri trydan, fel cynnyrch newydd gyda nodweddion cludiant teithio yn y blynyddoedd diwethaf, yn disgleirio'n raddol ym mywyd pobl.Mae sgwteri trydan o wahanol frandiau ac ymddangosiadau yn dod yn boblogaidd yn raddol yn ymddangos mewn bywyd.

Mae gan y sgwteri trydan mwyaf cyffredin ar y farchnad, megis Xiaomi a Razor, ymddangosiad mwy clasurol.Gallwn weld yn glir bod yna nifer o wifrau agored y tu allan i'r corff, fel y dangosir yn y canlynol ffigur escooter Xiaomi Pro2 A Razor:
 

sgwter trydansgwter trydan 2

Fel cynhyrchydd arloesol iawn yn y diwydiant sgwter trydan, torrodd Mankeel y rheolau yn eofn a dyluniodd ein holl sgwteri trydan newydd yn gorff cwbl gudd, na ellir gweld unrhyw wifrau o'r golwg.Yn gwneud i'r corff cyffredinol edrych yn lân ac yn daclus iawn.Mae llawer o’n cwsmeriaid wedi rhoi adborth clir bod yn well ganddyn nhw’r arddull hon heb annibendod, fel y dangosir isod:

trydan-sgwter-3

Ond nid yw ystyried y newid hwn yn unig ar gyfer edrych estheteg, ond yn bwysicach fyth, mae hefyd ar gyfer defnydd perfformiad ymarferol.

Yn gyntaf oll, mae allanoli gwifrau wedi'i wneud o blastig, a fydd yn heneiddio'n naturiol.Yn enwedig ar gyfer cynhyrchion fel sgwteri trydan y mae angen eu defnyddio yn yr awyr agored yn aml, mae heneiddio gwifrau yn gyflymach.

Yn ail, gall y gwifrau agored hongian neu fachu ar wrthrychau eraill megis canghennau neu wrthrychau bach eraill.Nid oes gan y gwifrau sydd wedi'u cuddio yn y corff y pryderon uchod.

Cawsom gais unwaith gan gwsmer Prydeinig, yn dweud bod un o'i sgwteri trydan o frand arall wedi'i gloi ar lawr cyntaf ei phreswylfa, ond torrwyd y cebl pŵer a'r cebl brêc.Trwy fonitro, canfuwyd bod rhywun eisiau dwyn ei sgwter trydan, ond canfuwyd na fyddai'r strap clo yn mynd i ffwrdd ac yn hytrach yn torri gwifren pŵer yr olwyn flaen a'r wifren brêc.Ni wnaethom erioed ddychmygu'r math hwn o sefyllfa, ond mae dyluniad ein corff cudd hefyd yn digwydd i ddatrys y swyddogaeth atal difrod anghyffredin ond ymarferol iawn hon.

Wrth gwrs, dim ond un agwedd ar ein harloesedd cyffredinol o sgwteri trydan yw arloesi corff E-sgwter taclus.Mae pob arloesedd rydym yn ei wella a'i addasu yn seiliedig ar gyfleustra ac anghenion ymarferol defnyddwyr.Mwy o ansawdd uchel ac ymarferol Bydd gwelliannau arloesol yn dod â mwy o bethau annisgwyl i chi.

Amser postio: Ionawr-10-2022

Gadael Eich Neges