Hysbysiad Gwyliau Gŵyl y Gwanwyn 2022

Mae Gŵyl Wanwyn Tsieineaidd yn agosáu, hoffai Mankeel ddiolch yn ddiffuant am eich cefnogaeth hirdymor i'n cwmni, ac estyn ein dymuniadau a'n cyfarchion diffuant i chi.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Y byd a ninnau wedi cael ein bedyddio gan daith eithriadol o anodd a chythryblus.Oherwydd yr epidemig, rydym wedi dod yn fwy o syndod i'r byd, a Mankeel, rydym hefyd wedi dechrau ein trawsnewidiad o ffatri OEM traddodiadol i frand annibynnol yn y cyd-destun hwn.Mae Mankeel yn dechrau o ddarparu cynhyrchion sgwter trydan gwyrddach ac o ansawdd uwch i bobl, yn darparu amddiffyniad amgylcheddol ymarferol i bobl a dulliau diogel o gludo a chysyniadau, i gyfleu ein dymuniadau da o hynny i'r dyfodol a'r byd.

Yn y dyfodol, byddwn yn gweithio'n galetach i ddarparu gwasanaethau a chynhyrchion gwell i chi, a chyfrannu ein cryfder at ddatblygiad gwyrdd a chynaliadwy'r byd gyda chi gyda'n gilydd.

Yn y cyfamser, rhowch sylw i'n hamser gwyliau Gŵyl y Gwanwyn, byddwn ar wyliaurhwng Ionawr 26, 2022 a Chwefror 6, 2022.Os oes gennych baratoi stoc neu gwestiynau eraill, cysylltwch â ni ymlaen llaw.Byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu i chi.

Byddwn yn trefnu staff ar ddyletswydd yn ystod y gwyliau, byddwn yn ymateb i chi mewn pryd os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

Yn y diwedd, Hoffem i chi rannu gyda ni lawenydd a bendithion y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd hon, a dymuno llawenydd, heddwch ac iechyd i chi a'ch teulu.

 

Tîm Mankeel
Yr eiddoch yn gywir
Ionawr 17th, 2022

Amser post: Ionawr-17-2022

Gadael Eich Neges