Sgwter Trydan

 • Adenydd Arian Mankeel

  Adenydd Arian Mankeel

  Wedi'i ddylunio gan Porsche / teiars niwmatig mawr 10'' / corff ysgafn wedi'i guddio'n llawn

 • Steed Mankeel

  Steed Mankeel

  Safon Diogelwch yr Almaen / Corff ysgafn / Dyluniad arloesol a chyfleus

 • Arloeswr Mankeel (model preifat)

  Arloeswr Mankeel (model preifat)

  Y ddau drefol ac oddi ar y ffordd / corff sgwter cadarn / batri symudadwy IP68

 • Arloeswr Mankeel (model rhannu)

  Arloeswr Mankeel (model rhannu)

  Teiar solet diliau 10'' mawr / rheolydd batri gwrth-ddŵr IP68 / olrhain GPS

 • Mwy o fodelau Rhannu

  Mwy o fodelau Rhannu

  Cyfluniad system gyflenwi a chynhyrchu cyflawn / model prosiect / manylebau y gellir eu haddasu

 • Mae mwy o fodelau newydd yn cael eu datblygu, cadwch olwg

Mwy

Sgwter Môr

Arloesedd arall ar gyfer eich hwyl deifio newydd

Fel cwmni technoleg arloesi, i ddod â phobl yn fwy o hwyl a bywyd yn fwy convinent bob amser yn ein nod, dyna pam y sgwter môr mankeel yn devloped.hwyl newydd, ymdeimlad newydd o ddeifio.

Newyddion Mankeel

 • Mae sgwter trydan a rennir Mankeel yn ymroddedig i “deithio gwyrdd” cyhoeddus

  Mae sgwter trydan a rennir Mankeel yn ymroddedig i “deithio gwyrdd” cyhoeddus

  Yn ystod oriau brig y bore a'r nos, mae mynd yn sownd mewn tagfa draffig mewn cyrchfan heb fod yn rhy bell i ffwrdd yn gur pen i lawer o weithwyr swyddfa.Wrth i foderneiddio trefol gynyddu, mae'r cyfleustra cymudo yn dod yn bwynt poen i fwy a mwy o bobl.Gyda phrisiau petrol yn parhau i godi, mae cyd...

 • Arloeswr Mankeel - esblygiad rhagflaenydd a gwelliant

  Arloeswr Mankeel - esblygiad rhagflaenydd a gwelliant

  Esblygiad ym mhob maes Ychydig wythnosau yn ôl fe wnaethom adrodd am sgwter trydan Mankeel Silver Wings, roedd y brand hwn eisoes yn gwybod sut i greu argraff arnom.maen nhw wedi rhoi sgwter trydan arall i ni o'r enw Pioneer.Mae'n amlwg beth mae'r gwneuthurwr wedi'i osod iddo'i hun fel nod ar gyfer ail genhedlaeth y ...

 • Sgwter trydan Mankeel Silver Wings adolygiad llawn

  Sgwter trydan Mankeel Silver Wings adolygiad llawn

  Yr unbocsio a'r argraff gyntaf Pan welais Adenydd Arian Mankeel am y tro cyntaf, roeddwn wrth fy modd.Rwy'n hoffi'r dyluniad ar unwaith ac roedd y crefftwaith yn edrych yn dda iawn hefyd.Heb ragor o wybodaeth, cysylltais ag un o sylfaenwyr Mankeel, a gofyn am fodel prawf.Ar ôl trafodaeth, roedd yn...

 • Hysbysiad Gwyliau Gŵyl y Gwanwyn 2022

  Hysbysiad Gwyliau Gŵyl y Gwanwyn 2022

  Mae Gŵyl Wanwyn Tsieineaidd yn agosáu, hoffai Mankeel ddiolch yn ddiffuant am eich cefnogaeth hirdymor i'n cwmni, ac estyn ein dymuniadau a'n cyfarchion diffuant i chi.Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Y byd a ninnau wedi cael ein bedyddio gan exc...

 • Pam na all sgwter trydan Mankeel weld unrhyw wifrau?

  Pam na all sgwter trydan Mankeel weld unrhyw wifrau?

  Heddiw, pan fydd pobl yn talu mwy a mwy o sylw i ynni a diogelu'r amgylchedd, mae sgwteri trydan, fel cynnyrch newydd gyda nodweddion cludiant teithio yn y blynyddoedd diwethaf, yn disgleirio'n raddol ym mywyd pobl.Mae sgwteri trydan o wahanol frandiau ac ymddangosiadau yn ...

Mwy

Gadael Eich Neges